YIANNIS ARMEFTIS
PRINCIPAL ARCHITECT

IVONA CONSTANTINOU
SENIOR ARCHITECT

IRINI DROUSIOTOU
SUPERVISION ARCHITECT

GIORGOS KALLIS
ARCHITECT
OFFICE PHILOSOPHYSERVICESAWARDSPEOPLE